BASES CONCURS 

Bases del concurs:


1. Podrà participar tota batucada formada per un mínim de 10 components fins a un màxim de 6 batucades. En el cas d’haver un major nombre d’inscripcions es durà a terme una pre-selecció per part del jurat. La inscripció serà gratuïta però s’haurà de fer a través del formulari que podreu trobar a www.carabassamba.com o www.facebook.com/carabassamba/
2. El concurs es realitzarà a la Plaça de l’edifici municipal el dia 29 de juliol de 2017, que s’iniciarà a la rotonda després del pont del "mollet dels anglesos" amb un passacarrers fins a la plaça de l’edifici municipal. Seguidament, es realitzarà una actuació a l’escenari situat a la mateixa plaça.
3. Es valorarà:
3.1. Passacarrers (20 punts)
3.2. Escenari (80 punts):
3.2.1. Ritme, música i tècnica 
3.2.2. Coreografia, posada en escena i vestuari
4. Es durà a terme un sorteig per fixar l’ordre de sortida  mitja hora abans de l’inici del passacarrers, en presència d’un representant de cada batucada participant. 
5. Cada grup disposarà d’un màxim de 8 minuts per realitzar el seu espectacle d’escenari. Qualsevol que sobrepassi el temps establert serà penalitzat en la puntuació.
6. Es repartiran 1.000 € en premis entre els primers classificats i la participació a la propera edició Carabassamba Festival 2018.
7. La resta de participants seran obsequiats amb un detall i un diploma.
8. El jurat estarà format per professionals de la percussió designats per l’organització. El fallo del jurat serà inapelable.
9. L’entrega de premis es realitzarà just després d’haver finalitzat el concurs al mateix escenari.
10. El fet d’inscriure’s al concurs implica l’aceptació d’aquestes bases.

Bases del concurso:


1. Podrán participar todas las batucadas formadas por un mínimo de 10 componentes hasta un máximo de 6 batucadas. En el caso de haber un mayor número de inscripciones se llevará a cabo una pre-selección por parte del jurado. La inscripción será gratuita pero se deberá hacer a través del formulario que podrán encontrar en www.carabassamba.com o www.facebook.com/carabassamba/
2. El concurso se realizará en la Plaza del edificio municipal el día 29 de julio de 2017, que se iniciará en la rotonda que está justo después del puento del "mollet dels anglesos" con un pasacalles hasta la plaza del edificio municipal. Seguidamente, se realizará una actuación en el escenario situado en la misma plaza.
3. Se valorará:
3.1. Pasacalles (20 puntos)
3.2. Escenario (80 puntos):
3.2.1. Ritmo, música y técnica
3.2.2. Coreografía, puesta en escena y vestuario
4. Se llevará a cabo un sorteo para fijar el orden de salida media hora antes del inicio del pasacalles, en presencia de un representante de cada batucada participante.
5. Cada grupo dispondrá de un máximo de 8 minutos para realizar su espectáculo de escenario. Cualquiera que sobrepase el tiempo establecido será penalizado en la puntuación.
6. Se repartirán 1.000 € en premios entre los primeros clasificados y la participación en la próxima edición Carabassamba Festival 2018.
7. El resto de participantes serán obsequiados con un detalle y un diploma.
8. El jurado estará formado por profesionales de la percusión designados por la organización. El fallo del jurado será inapelable.
9. La entrega de premios se realizará justo después de haber finalizado el concurso en el mismo escenario.
10. El hecho de inscribirse en el concurso implica la aceptación de estas bases.